מי הגאולה -מומחה בבדיקת חשבונות מים וארנונה

כניסה למערכת הניהול

אנחנו נוטים לשפוט הצלחה על פי גובה המשכורת וגודל המכונית במקום
לאמוד אותה על פי איכות השירות ויחסי האנוש שלנו

~ מרטין לותר קינג ~